VWO Wiskunde A (G&R 11e editie)

Hoofdstuk 13: Toepassingen van de differentiaalrekening

 1. Regels voor het differentiëren
 2. Snelheid, helling en afgeleide
 3. Extreme waarden en de afgeleide
 4. Conclusies trekken uit de formule van de afgeleide
 5. Conclusies trekken uit de grafiek van de afgeleide
 6. De afgeleide en soorten van stijgen
 7. De afgeleide en soorten van dalen
 8. Maximale en minimale snelheden
 9. Maximale oppervlakte en maximale inhoud
 10. Optimaliseringsproblemen
Over wiskundefilmpjes.nl contact