VWO Wiskunde A (G&R 11e editie)

Hoofdstuk 3: Verbanden en grafieken

 1. Richtingscoëfficient.
 2. Formule van een evenwijdige lijn opstellen.
 3. Snijpunten van lijnen.
 4. Richtingscoëfficient berekenen.
 5. Lineaire formule in de praktijk.
 6. Lineaire vergelijkingen met twee variabelen.
 7. Grafieken op de Grafische Rekenmachine.
 8. Modelvorming.
 9. Interpoleren en extrapoleren.
 10. Recht evenredig.
 11. Omgekeerd evenredig.
 12. Het algebraïsch oplossen van vergelijkingen.
 13. Ongelijkheden oplossen.
Over wiskundefilmpjes.nl contact