VWO Wiskunde A (G&R 11e editie)

Hoofdstuk 4: Het kansbegrip

 1. Kansdefinitie van Laplace.
 2. Samengestelde kansexperimenten.
 3. Empirische en theoretische kansen.
 4. Voorwaardelijke kansen.
 5. Zelf kruistabel maken.
 6. Onafhankelijke gebeurtenissen.
 7. Kansbomen.
 8. De somregel voor kansen.
 9. Een experiment twee of meer keer uitvoeren.
 10. Combinaties gebruiken bij de somregel.
 11. Knikkers pakken uit een vaas.
 12. Experimenten herhalen totdat succes optreedt.
Over wiskundefilmpjes.nl contact