VWO Wiskunde A (G&R 11e editie)

Hoofdstuk 5: Beschrijvende statistiek

 1. Histogram en frequentiepolygoon.
 2. Klassenindeling.
 3. Cumulatieve frequentiepolygoon.
 4. Centrummaten gebruiken.
 5. Centrummaten bij een klassenindeling.
 6. De boxplot.
 7. De boxplot en de GR.
 8. Spreidingsbreedte en kwartielafstand.
 9. De standaardafwijking.
 10. Onderzoek doen.
 11. Gegevens verzamelen.
 12. Steekproef en meetniveau's.
 13. Verwerken en analyseren van data.
 14. Conclusies trekken.
Over wiskundefilmpjes.nl contact