VWO Wiskunde A (G&R 11e editie)

Hoofdstuk 6: Machtsverbanden

 1. Toppen.
 2. Kwadratische formules opstellen.
 3. Verschuivingen.
 4. Toppen en punten van symmetrie.
 5. Verticaal herschalen.
 6. Hogere graadsvergelijkingen.
 7. Vergelijkingen met negatieve en gebroken exponenten.
 8. Wortelvergelijkingen.
 9. Variabelen vrijmaken.
 10. Gebroken vergelijkingen.
 11. Breuken herleiden.
 12. Variabelen vrijmaken bij gebroken formules.
 13. Formules opstellen bij machtsverbanden.
 14. Machtsformules gebruiken.
Over wiskundefilmpjes.nl contact