VWO Wiskunde A (G&R 11e editie)

Hoofdstuk 7: Kansrekening

 1. Het vaasmodel.
 2. Het vaasmodel toepassen.
 3. Het vaasmodel en de complementregel.
 4. De productregel en de complementregel.
 5. Trekken met en zonder terugleggen.
 6. Kleine steekproef uit grote populatie.
 7. Toevalsvariabele.
 8. Kansverdelingen.
9. Onafhankelijke toevalsvariabelen.
Over wiskundefilmpjes.nl contact