VWO Wiskunde A (G&R 11e editie)

Hoofdstuk 8: Rijen en veranderingen

 1. Ik weet wat getallenrijen zijn.
 2. Ik kan werken met het rijen-invoerscherm van de GR.
 3. Ik kan een recursieve formule opstellen.
 4. Ik kan een directe formule van een getallenrij maken.
 5. Ik kan werken met een rekenkundige rij.
 6. Ik kan werken met meetkundige rijen.
 7. Ik formules opstellen bij gegeven termen.
 8. Ik kan werken met de sigmanotatie.
 9. Ik kan de recursieve formule van een somrij opstellen.
 10. Ik ken de verschillende soorten van stijgen en dalen.
 11. Ik kan de toenamediagram tekenen bij een grafiek.
 12. Ik kan een grafiek tekenen bij een toenamediagram.
 13. Ik kan de gemiddelde verandering op een interval berekenen.
 14. Ik kan de gemiddelde snelheid op een tijdsinterval bepalen.
Over wiskundefilmpjes.nl contact