VWO Wiskunde A (G&R 11e editie)

Hoofdstuk 9: Kansverdelingen

 1. Het berekenen van de verwachtingswaarde.
 2. De standaardafwijking van een toevalsvariabele.
 3. Binomiaal experiment.
 4. De cumulatieve kansverdeling.
 5. Binomiale kansen berekenen.
 6. Het berekenen van n bij een binomiale verdeling.
 7. Verwachtingswaarde en standaardafwijking.
 8. Vuistregels bij de normale verdeling.
 9. Normaal-waarschijnlijkheidspapier.
 10. Oppervlakten berekenen met de GR.
 11. Grenzen berekenen met de GR.
 12. Het berekenen van het gemiddelde en de standaardafwijking.
 13. Percentages en kansen bij de normale verdeling.
Over wiskundefilmpjes.nl contact