VWO Wiskunde A (G&R 11e editie)

Hoofdstuk K: Lineair programmeren

 1. Elimineren.
 2. Stelsels oplossen.
 3. Halfvlakken.
 4. Gecombineerde ongelijkheden.
 5. Het toegestane gebied.
 6. De doelfunctie.
 7. Het oplossen van een lineair programmeringsprobleem.
 8. Isolijnen evenwijdig met rand.
9. Optimaliseren m.b.v. hoekpunten.
10. Transportproblemen.
Over wiskundefilmpjes.nl contact