VWO Wiskunde B (G&R 11e editie)

Hoofdstuk 1: Functies en grafieken

 1. Ik kan een lineaire formule opstellen.
 2. Ik kan lineaire formule opstellen bij twee gegeven punten.
 3. Ik kan de grafiek van een modulusfunctie tekenen.
 4. Ik kan verschillende typen tweedegraadsvergelijkingen oplossen.
 5. Ik kan het aantal oplossingen bepalen bij vergelijkingen met een parameter.
 6. Ik kan de extreme waarde bepalen bij een kwadratische functie.
 7. Ik kan het domein en bereik bepalen en noteren.
 8. Ik kan de inverse functie bepalen.
 9. Ik kan de discriminant gebruiken bij kwadratische functies met een parameter.
 10. Ik kan de extreme waarde bepalen bij kwadratische functies met een parameter.
 11. Ik kan de kromme door de toppen bepalen bij een kwadratische functies met een parameter.
 12a. Ik kan toppen, nulpunten en snijpunten bepalen met de GR (HP Prime).
 12b. Ik kan toppen, nulpunten en snijpunten bepalen met de GR (TI).
 13a. Ik kan ongelijkheden grafisch oplossen (HP Prime).
 13b. Ik kan ongelijkheden grafisch oplossen (TI).
Over wiskundefilmpjes.nl contact