VWO Wiskunde B (G&R 11e editie)

Hoofdstuk 10: Meetkunde met vectoren

 1. Vectoren optellen en aftrekken.
 2. De vectorvoorstelling van een lijn.
 3. Formule, vectorvoorstelling, parametervoorstelling.
 4. De afstandsformule.
 5. Raaklijnen aan cirkels.
 6. De hoek tussen twee vectoren.
 7. De normaalvector van een lijn.
 8. Rotaties en co√∂rdinaten.
 9. Rotaties en loodrechte stand.
 10. Snelheid bij bewegingen.
 11. Versnelling bij bewegingen.
Over wiskundefilmpjes.nl contact