VWO Wiskunde B (G&R 11e editie)

Hoofdstuk 12: Goniometrische formules

 1. Omrekenformules goniometrie
 2. Goniometrische vergelijkingen
 3. Verschil-, som- en verdubbelingsformules
 4. Lijn- en puntsymmetrie
 5. Verdubbelingsformules en primitiveren
 6. Eenparige cirkelbewegingen
 7. Harmonische trillingen
 8. Trillingen met gelijke frequentie
 9. Trillingen met verschillende frequenties
 10. Lengten, hoeken en snelheden
 11. Formules bij parametervoorstellingen
 12. Bewegingsvergelijkingen van meebewegende punten
Over wiskundefilmpjes.nl contact