VWO Wiskunde B (G&R 11e editie)

Hoofdstuk 2: De afgeleide functie

 1. Ik kan verschillende soorten van stijgen en dalen herkennen.
 2. Ik kan de gemiddelde snelheid bepalen.
 3. Ik kan het differentiequotiënt bepalen.
 4. Ik kan het differentiequotiënt bepalen bij een gegeven functievoorschrift.
 5. Ik kan de snelheid op één moment bepalen.
 6. Ik kan de raaklijn aan een grafiek bepalen m.b.v. de GR (HP Prime).
 7. Ik kan de hellinggrafiek schetsen.
 8. Ik kan m.b.v. een limiet de continumakende waarde bepalen.
 9. Ik kan de afgeleide bepalen m.b.v. limieten.
 10. Ik kan een differentieerregel aantonen m.b.v. een limiet.
 11. Ik ken de basisdifferentieerregels en kan ze toepassen.
 12. Ik kan de productregel toepassen.
 13. Ik kan de quotiëntregel toepassen.
 14. Ik kan algebraïsch de raaklijn aan een grafiek bepalen.
 15. Ik kan raaklijn(en) bepalen met gegeven richtingscoëfficiënt.
 16. Ik kan een formule voor de snelheid bepalen bij een afstand-tijdgrafiek.
Over wiskundefilmpjes.nl contact