VWO Wiskunde B (G&R 11e editie)

Hoofdstuk 3: Vergelijkingen en herleidingen

 1. Ik kan hogeremachtswortels gebruiken bij het oplossen van hogeregraadsvergelijkingen.
 2. Ik kan hogeregraadsvergelijkingen oplossen door te ontbinden in factoren.
 3. Ik kan hogeregraadsvergelijkingen oplossen m.b.v. de abc-formule.
 4. Ik kan hogeregraadsongelijkheden algebra├»sch oplossen.
 5. Ik kan modulusvergelijkingen oplossen.
 6. Ik kan bij een stelsel vergelijkingen elimineren door op te tellen of af te trekken.
 7. Ik kan bij een stelsel vergelijkingen elimineren na vermenigvuldiging.
 8. Ik kan stelsels gebruiken bij lijnen en parabolen.
 9. Ik kan bij een stelsel vergelijkingen elimineren door substitutie.
 10. Ik kan verschillende vormen van vergelijkingen oplossen.
 11. Ik kan gebroken vergelijkingen oplossen.
 12. Ik kan wortelvergelijkingen oplossen.
 13. Ik kan wortelvergelijkingen oplossen m.b.v. substitutie.
 14. Ik kan herleiden en hierbij merkwaardige producten gebruiken.
 15. Ik kan breuken herleiden.
 16. Ik kan breuken wegwerken in breuken.
 17. Ik kan een variabele vrijmaken bij een gebroken formule.
Over wiskundefilmpjes.nl contact