VWO Wiskunde B (G&R 11e editie)

Hoofdstuk 4: Meetkunde

 1. Ik kan goniometrische berekeningen gebruiken.
 2. Ik kan gelijkvormige driehoeken gebruiken om hoeken en zijden te berekenen.
 3. Ik kan stellingen bewijzen en definities gebruiken.
 4. Ik kan de sinusregel gebruiken.
 5. Ik kan de sinusregel gebruiken bij stomphoekige driehoeken.
 6. Ik kan de cosinusregel gebruiken.
 7. Ik kan lengten en oppervlakten uitrekenen.
 8. Ik kan oppervlakten berekenen m.b.v. goniometrische verhoudingen.
 9. Ik kan de zijde x hoogte methode gebruiken.
 10. Ik ken de verhoudingen van de zijden van een bijzondere rechthoekige driehoek.
 11. Ik kan vergelijkingen opstellen bij meetkundige figuren.
 12. Ik kan zijden berekenen m.b.v. de oppervlakte.
Over wiskundefilmpjes.nl contact