VWO Wiskunde B (G&R 11e editie)

Hoofdstuk 5: Machten en exponenten

 1. Ik kan het domein en bereik van een wortelfunctie bepalen.
 2. Ik kan de grafiek van een wortelfunctie schetsen.
 3. Ik kan variabelen vrijmaken bij wortelformules.
 4. Ik kan asymptoten bepalen bij gebroken functies m.b.v. limieten.
 5. Ik kan asymptoten bepalen bij gebroken functies m.b.v. limieten (2).
 6. Ik kan werken met machten met negatieve exponenten.
 7. Ik kan formules met machten herleiden.
 8. Ik kan werken met machten met gebroken exponenten.
 9. Ik kan een vergelijking met gebroken exponenten opkossen.
 10. Ik kan variabelen vrijmaken bij de formule y=ax^n.
 11. Ik weet wat exponentiële functies zijn.
 12. Ik kan exponentiële ongelijkheden oplossen.
 13. Ik kan exponentiële vergelijkheden algebraïsch oplossen.
 14. Ik kan vergelijkingen herleiden tot de vorm g^a = g^b.
 15. Ik kan de groeifactor en het groeipercentage berekenen.
 16. Ik kan groeipercentages omzetten naar andere een tijdseenheid.
 17. Ik kan de formule opstellen bij exponentiële groei.
 18. Ik kan de groeifactor omrekenen.
Over wiskundefilmpjes.nl contact