VWO Wiskunde B (G&R 11e editie)

Hoofdstuk 6: Differentiaalrekening

 1. Ik kan algebra├»sch extreme waarden berekenen.
 2. Ik kan extreme waarden aantonen.
 3. Ik kan een buigpunt bepalen.
 4. Ik kan de afgeleide van f(x)=xn bepalen voor gehele n.
 5. Ik kan de afgeleide van f(x)=xn bepalen voor elke n van R.
 6. Ik kan de afgeleide bepalen bij een samengestelde functie.
 7. Ik kan de kettingregel combineren met de product- of de quotientregel .
 8. Ik kan het aantal oplossingen bepalen van de vergelijking f(x)=p.
 9. Ik kan het aantal extreme waarden bepalen bij een derdegraadsfunctie met parameter.
 10. Ik kan raaklijnproblemen oplossen bij functies met parameter.
 11. Ik kan de kromme door de toppen bepalen.
Over wiskundefilmpjes.nl contact