VWO Wiskunde B (G&R 11e editie)

Hoofdstuk 8: Meetkunde met coördinaten

 1. Strijdige en afhankelijke stelsels.
 2. De parametervoorstelling van een lijn.
 3. De assenvergelijking van een lijn.
 4. De hoek tussen twee lijnen.
 5. De afstand tussen twee punten.
 6. Onderling loodrechte lijnen.
 7. De afstand van een punt tot een lijn.
 8. De cirkelvergelijking (x-a)2 + (y-b)2 = r2.
 9. De cirkelvergelijking x2 + y2 + ax + by +c = 0.
 10. Afstanden bij cirkels.
 11. Een parametervoorstelling van een cirkel.
 12. Raaklijnen aan cirkels.
 13. Snijpunten van lijnen met cirkels.
Over wiskundefilmpjes.nl contact