VWO Wiskunde B (G&R 11e editie)

Hoofdstuk 9: Exponentiële en logaritmische functies

 1. De logaritme.
 2. Logaritmische vergelijkingen.
 3. De standaardgrafiek y=gLOG(x).
 4. Overgaan op grondtal 10.
 5. De grafiek van y=gLOG(ax+b).
 6. De vergelijking ax=c.
 7. Variabelen vrijmaken bij exponentiële formules.
 8. Rekenregels voor logaritmen.
 9. Vergelijkingen van de vorm gLOG(A) - gLOG(B).
 10. Overgaan op ander grondtal.
 11. Vergelijkingen oplossen met substitutie.
 12. Verdubbelingstijd en halveringstijd.
 13. Logaritmische schaalverdeling.
 14. Logaritmisch papier.
 15. Exponentiële groei en logaritmisch papier.
 16. Standaardgrafieken en transformaties.
 17. De afgeleide van f(x) = ax.
 18. Het getal e.
 19. Functies met e-machten differentiëren.
 20. Extreme waarden en raaklijnen met e-machten.
 21. Logaritmen met grondtal e.
 22. Exponentiele functies differentiëren.
 23. Logaritmische functies differentiëren.
Over wiskundefilmpjes.nl contact