VWO Wiskunde D (G&R 11e editie)

Hoofdstuk 11: Lineaire Algebra

 1. Lineaire afbeelding van R2 naar R2
 2. Lineaire afbeelding van R3 naar R3
 3. Berekenen van eigenwaarden en eigenvectoren
 4. Een matrix diagonaliseren
 5. De machtreeks van een matrix
 6. Van differentievergelijking naar matrixvermenigvuldiging
Over wiskundefilmpjes.nl contact