VWO Wiskunde D (G&R 11e editie)

Hoofdstuk 12: Continue kansverdelingen

 1. Oneigenlijke integralen
 2. Kansdichtheid
 3. Verdelingsfunctie
 4. Standaardafwijking
 5. De standaardafwijking van een discrete stochast
 6. De kansdichtheid van de normale verdeling
 7. De notatie normalcdf
 8. Het berekenen van grens, gemiddelde en standaardafwijking
 9. De normale verdeling gebruiken
 10. Normale en binomiale verdeling combineren
 11. Somregels voor verwachtingswaarde en standaardafwijking
 12. De centrale limietstelling
 13. Som en verschil van normaal verdeelde toevalsvariabelen
Over wiskundefilmpjes.nl contact