VWO Wiskunde D (G&R 11e editie)

Hoofdstuk 15: Continue dynamische modellen

 1. Dynamische modellen opstellen
 2. Dynamische modellen bij beweging
 3. Lijnelementenveld en oplossingskrommen
 4. Tekenoverzicht bij differentiaalvergelijkingen
 5. Oplossingen aantonen
 6. Algemene oplossingen van differentiaalvergelijkingen
 7. Lineaire differentiaalvergelijkingen van de eerste orde
 8. Kwadratische differentiaalvergelijkingen van de eerste orde
 9. De differentiaalvergelijking y" + py' + qy = 0
Over wiskundefilmpjes.nl contact