VWO Wiskunde D (G&R 11e editie)

Hoofdstuk 2: Discrete wiskunde

 1. Ik weet wat permutaties en combinaties zijn.
 2. Ik begrijp de driehoek van Pascal.
 3. Ik begrijp de sigmanotatie(somnotatie).
 4. Ik kan binomiaalcoëfficiënten berekenen.
 5. Ik kan multinomiaalcoëfficiënten berekenen.
 6. Ik kan een recursieve formule opstellen bij een getallenrij.
 7. Ik kan werken met het rijen-invoerscherm van de GR.
 8. Ik kan recursieve formules opstellen.
 9. Ik kan de recursieve formule van een somrij opstellen.
 10. Ik kan een formule opstellen van een rekenkundige rij.
 11. Ik kan de som van termen van een rekenkundige rij berekenen.
 12. Ik kan een formule opstellen van een meetkundige rij.
 13. Ik kan de som van termen van een meetkundige rij berekenen.
 14. Ik kan de limiet van sommeerbare rijen berekenen.
Over wiskundefilmpjes.nl contact