VWO Wiskunde D (G&R 11e editie)

Hoofdstuk 4: Matrices

 1. Bewerkingen met matrices.
 2. Het vermenigvuldigen van matrices.
 3. Machten van een matrix.
 4. Overgangsmatrices.
 5. Markovketens.
 6. Stabilisatie.
 7. Populatievoorspellingsmatrix.
 8. Oplossen van stelsels m.b.v. matrices.
 9. Het Gauss-Jordan algoritme.
 10. Het aantal oplossingen van een stelsel.
 11. De inverse matrix.
 12. Determinanten.
Over wiskundefilmpjes.nl contact