VWO Wiskunde D (G&R 11e editie)

Hoofdstuk 5: Discrete kansverdelingen

 1. Een experiment twee of meer keren uitvoeren.
 2. De algemene productregel.
 3. Experimenten herhalen totdat succes optreedt.
 4. Trekken met en zonder terugleggen.
 5. Kleine steekproef uit grote populatie.
 6. Toevalsvariabele (= stochast).
 7. Kansverdelingen.
 8. Verwachtingswaarde.
 9. Het binomiale kansexperiment.
 10. De cumulatieve binomiale verdeling.
 11. Binomiale kansen berekenen.
 12. Berekenen van n.
 13. De multinomiale verdeling.
Over wiskundefilmpjes.nl contact