VWO Wiskunde D (G&R 11e editie)

Hoofdstuk 6: Discrete dynamische modellen

 1. De formule Un=a.Un-1+b.
 2. Webgrafieken.
 3. Convergeren en divergeren.
 4. De directe formule van de rij Un=a.Un-1+b met startwaarde U0.
 5. Differentievergelijking bij logistische groei.
 6. Webgrafiek bij logistische groei.
 10. De directe formule bij Un = a.Un-1+ b.Un-2
 11. De karakteristieke vergelijking
 12. Stelsels differentievergelijkingen
Over wiskundefilmpjes.nl contact