VWO Wiskunde D (G&R 11e editie)

Hoofdstuk 7: Bewijzen

 1. Gelijkvormige driehoeken.
 2. Congruente driehoeken.
 3. De stelling van Thales.
 4. Koordenvierhoeken.
 5. Stelling van de constante hoek.
 6. Volledige inductie: het domino-effect.
 7. Somformules bewijzen met volledige inductie.
Over wiskundefilmpjes.nl contact