VWO Wiskunde D (G&R 11e editie)

Hoofdstuk 8: Vectormeetkunde

 1. Co√∂rdinaten in de ruimte.
 2. De hoek tussen twee vectoren.
 3. Co√∂rdinaten van snijpunten in een ruimtelijk assenstelsel berekenen.
 4. Vergelijking en normaalvector van een vlak.
 5. Het uitproduct van twee vectoren.
 6. Het uitproduct en de vergelijking van een vlak.
 7. De hoek tussen twee lijnen.
 8. Hoek tussen lijn en vlak.
 9. Hoek tussen vlakken.
 10. De afstand van een punt tot een lijn.
 11. De afstand van een punt tot een vlak.
 12. De afstand tussen twee kruisende lijnen.
Over wiskundefilmpjes.nl contact