HAVO WISKUNDE A (G&R 11e editie)

 

Deel 1

Hoofdstuk 1: Rekenregels en verhoudingen

Hoofdstuk 2: Verwerken van data

Hoofdstuk 3: Tabellen en grafieken

Hoofdstuk 4: Handig tellen

 

Deel 2

Hoofdstuk 5: Lineaire verbanden

Hoofdstuk 6: Statistiek en beslissingen

Hoofdstuk 7: Veranderingen

Hoofdstuk 8: Statistiek met de computer

 

Deel 3

Hoofdstuk 9: Exponentiële verbanden

Hoofdstuk 10: Statistische variabelen

Hoofdstuk 11: Formules en variabelen

Hoofdstuk 12: Examentraining

Over wiskundefilmpjes.nl contact