HAVO Wiskunde A (G&R 11e editie)

Hoofdstuk 7: Veranderingen

 1. Intervallen
 2. Soorten van stijgen en dalen
 3. Maximum en minimum
 4. Van grafiek naar toenamediagram
 5. Van toenamediagram naar grafiek
 6. Formules en toenamediagrammen
 7. Gemiddelde veranderingen
 8. Differentiequotiënten bij grafieken
 9. Differentiequotiënten en formules

Over wiskundefilmpjes.nl contact